Info září 2019

  • Zveřejněny informace k přípravným kurzům pro ZS2019 a zkouškám nanečisto podzim 2019
  • Certifikáty PET, FCE a CAE zkoušek léto 2019 jsou k vyzvednutí v kanceláři, dveře č. 1N031
  • Probíhají registrace na podzimní a zimní termíny zkoušek 
  • Termíny zkoušek pro rok 2019, více zde
  • Certifikáty z FCE, PET a CAE zkoušek jaro 2019 jsou k vyzvednutí v kanceláři, dveře č. 1N031
  • Při on-line registraci na zkoušku, lze provést její úhradu kartou online.
  • Starší certifikáty zkoušek KET, PET, FCE, CAE jsou stále k vyzvednutí v kanceláři 1N031. Občanský průkaz s sebou. Certifikáty nelze zasílat poštou.

Cambridge Assessment English je součástí University of Cambridge. Rozvíjí a vytváří celou řadu kvalifikací pro studenty a učitele angličtiny po celém světě. Každoročně skládá zkoušky Cambridge více než 4 miliony lidí ve 130 zemích světa. Více než 13 000 univerzit, zaměstnavatelů, vládních ministerstev a jiných organizací uznává zkoušky a kvalifikace Cambridge za doklad znalosti angličtiny.

Přijetí na Britské ambasádě
Vedoucí Zkouškového centra British Council RNDr. Jitka Ryšková a administrativní pracovnice centra Bc. Šárka Venkrbcová se zúčastnily setkání partnerských škol a zkouškových center BC na Britské ambasádě. Akce se koná pravidelně jako poděkování za vykonanou práci. Po oficiální části, při které všechny přítomné přivítal současný ambasador Nicholas Archer, se všichni přesunuli do zahrady k neformálním rozhovorům. Ambasador zde krátce pohovořil s dr. Ryškovou o VŠPJ a aktivitách centra.


DIOD přednáška 7. 11. 2014 doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

DIOD přednáška 7. 11. 2014 doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

DIOD přednáška 7. 11. 2014 doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

kino Dukla 27. 3. 2014 přednáška profesora Martina Hilského

kino Dukla 27. 3. 2014 přednáška profesora Martina Hilského

kino Dukla 27. 3. 2014 přednáška profesora Martina Hilského

VŠPJ 27. 3. 2014 přednáška profesora Martina Hilského

VŠPJ 27. 3. 2014 přednáška profesora Martina Hilského

VŠPJ 27. 3. 2014 přednáška profesora Martina Hilského

VŠPJ 1.12.2016 Chemie lásky - Dr. Michael Londesborough

VŠPJ 1.12.2016 Chemie lásky - Dr. Michael Londesborough

VŠPJ 9.11.2017 Shakespeare a magie - prof. Martin Hilský

VŠPJ 9.11.2017 Shakespeare a magie - prof. Martin Hilský

British Embassy 11.9.2019