Zkoušky Cambridge English Language Assessment

Tyto zkoušky jsou určeny všem, kteří se učí anglicky a jejichž mateřským jazykem není angličtina. Můžete si vybrat zkoušky z angličtiny všeobecné, obchodní, angličtiny pro studium či práci nebo angličtiny pro děti.

Zkoušky Cambridge English Language Assessment patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti.

Certifikát má mezinárodně uznávanou platnost a lze jej dobře uplatnit při hledání zaměstnání nebo při přijímacích řízení u nás i v zahraničí. Příklady uplatnění v ČR, uplatnění dalších státech nejen v EU naleznete zde.

Od roku 2015 se částečně mění struktura zkoušek FCE a CAE. Popis těchto změn naleznete zde .

Jak korespondují cambridgeské zkoušky ze všeobecné angličtiny se standardy Common European Framework?


CEF úroveň
Odpovídající
Cambridgeská zkouška
C2 – Mastery CPE
C1 – Effective operational proficiency CAE
B2 – Vantage FCE
B1 – Threshold PET
A2 – Waystage KET
A1 – Breakthrough

Podrobnější rozpis všech druhů zkoušek najdete v připojeném souboru ke stažení.