Přípravné kurzy v ZS 2019/2020

Milé studentky a studenti, milí zájemci z řad veřejnosti

Zkouškové centrum British Council při VŠPJ organizuje každý rok přípravné kurzy ke dvěma úrovním zkoušek Cambridge English FCE a CAE. Snažíme se připravovat opravdu kvalitní kurzy, ve kterých se důkladně zaměřujeme na nácvik všech jazykových dovedností, které jsou vyžadovány nejen u zkoušek Cambridge English. Doufáme, že Vám pomůžeme získat některý z cambridgeských mezinárodně uznávaných certifikátů, nebo alespoň prohloubit Vaše znalosti anglického jazyka.

... kdy budou kurzy probíhat?
Kurzy probíhají v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava.
FCE (úroveň B2) – od pondělí 30.9.  16:00 – 18:30 učebna U18 - 14 týdnů - začínající kurz
CAE (úroveň C1) – od středy 25.9.  16:00 – 18:30 učebna bude upřesněna - 14 týdnů - pokračující kurz
(po poradě s vyučující je možné do kurzu přistoupit nebo se přijít nezávazně podívat na sysytém výuky)
Nový kurz CAE bude zahájen v lednu 2020.

Časy je možné po dohodě lektora se skupinou přizpůsobit potřebám jednotlivých skupin. Kurzy se otevírají při minimálním počtu 4 studentů ve skupině.
       
…jaké jsou ceny kurzů?
FCE – 5 380 Kč      
CAE – 5 450 Kč  
Nevyžadujeme platbu předem. Na rozhodnutí, zda Vám kurz vyhovuje, máte 1 týden. Navíc máte možnost zúčastnit se zdarma zkoušek nanečisto.

… co od Vás bude vyžadováno?

 • udělat si rozřazovací test - http://www.phil.muni.cz/js/PLONE/Rozrazovaci_test-en.htm. Orientační počty bodů pro nástup do  kurzů: FCE: 40-48; CAE: 47-52. Se zařazením do konkrétní skupiny Vám může pomoci vyučující i nezávazná návštěva výuky.
 • aktivně absolvovat 3 x 45 minut týdně přímé výuky – ideální doba pro přípravu na zkoušku je individuální podle vstupní úrovně uchazeče, zpravidla 2 – 3 semestry
 • minimálně 120 minut domácí přípravy týdně
 • nákup jedné učebnice v ceně asi 500 Kč
 • tisk materiálů na domácí tiskárně, eventuálně kopírování materiálů

… jak se přihlásit?
Následující údaje pošlete, prosím, přímo vyučující daného kurzu, která Vám též případně poradí s Vaším zařazením do skupiny.
- jméno a příjmení      počet bodů získaných v rozřazovacím testu        
- vyplňte přihlášku zde

… kdo bude vyučovat?
Na společná setkávání se těší vyučující :                             
Mgr. Natalia Ostrowski, M.A.  – kurz CAE - natalia8850@gmail.com
Bc. Vlasta Palichová – kurz FCE - v.palichova@centrum.cz

 … proč navštěvovat kurz při VŠPJ?

 • výuka podle velmi relevantních materiálů
 • výuka vedená zkušenými vyučujícími, kteří mají možnost přípravu na zkoušky konzultovat přímo s vyučujícími British Council
 • efektivní využití času přímé výuky
 • Vaše písemné domácí úkoly budou opravovány systémem aplikovaným u zkoušek
 • spolupráce s proškoleným rodilým mluvčím a examinátory (opravy písemných úkolů, speaking)
 • možnost účastnit se 2x ročně zkoušek nanečisto zdarma

Pro více informací o cambridgeských zkouškách navštivte https://bc.vspj.cz/zkouskove-centrum-british-council, nebo napište na adresu Jitka.Ryskova@vspj.cz