Přípravné kurzy v ZS 2017/2018

Milé studentky a studenti, milí zájemci z řad veřejnosti,

Zkouškové centrum British Council při VŠPJ organizuje i letos přípravné kurzy k různým úrovním zkoušek Cambridge English – FCE a CAE. Snažíme se připravovat opravdu kvalitní kurzy, ve kterých se důkladně zaměřujeme na nácvik všech jazykových dovedností, které jsou vyžadovány nejen u zkoušek Cambridge English. Doufáme, že Vám pomůžeme získat některý z cambridgeských mezinárodně uznávaných certifikátů, nebo alespoň prohloubit Vaše znalosti anglického jazyka.

Možná se ptáte…
... kdy budou kurzy probíhat?

FCE (úroveň B2) –  pondělí             16:00 – 18:30     učebna U18             
CAE (úroveň C1) – pondělí              16:00 – 18:30     učebna U11            
Časy je možné po dohodě lektora se skupinou přizpůsobit potřebám jednotlivých skupin.
Čísla učeben, ve kterých budou kurzy probíhat, budou uvedena později a přihlášeným zájemcům zaslána před zahájením. 

…jaké jsou ceny kurzů?
kurzy se otevírají při minimálním počtu 4 studentů ve skupině
FCE – 4 650 Kč za 1 semestr
CAE – 5 350 Kč za 1 semestr
Nevyžadujeme platbu předem. Na rozhodnutí, zda Vám kurz vyhovuje, máte 2 týdny, tj. do 16. 10. 2017. Navíc máte možnost zúčastnit se zdarma zkoušek nanečisto.

... kdy a jak začneme?
Kurzy 1. semestru začnou v týdnu od 25. září 2017.
Kurzy 2. semestru zahájíme podle dohody se zájemci tak, aby byly ukončeny koncem května 2018.

… co od Vás bude vyžadováno?

 • udělat si rozřazovací test - http://www.phil.muni.cz/js/PLONE/Rozrazovaci_test-en.htm. Orientační počty bodů pro nástup do  kurzů: FCE: 40-48; CAE: 47-52. Se zařazením do konkrétní skupiny Vám může pomoci vyučující i nezávazná návštěva výuky.
 • aktivně absolvovat 3 x 45 minut týdně přímé výuky po dobu minimálně 16 týdnů (48 vyučovacích hodin za jeden semestr) – ideální doba pro přípravu na zkoušku je individuální podle vstupní úrovně uchazeče, zpravidla 2 – 3 semestry
 • minimálně 120 minut domácí přípravy týdně
 • nákup jedné učebnice v ceně asi 500 Kč
 • tisk materiálů na domácí tiskárně, eventuálně kopírování materiálů

 … jak se přihlásit?
Následující údaje pošlete, prosím, přímo vyučující daného kurzu, která Vám též případně poradí s Vaším zařazením do skupiny.
- jméno a příjmení      škola/zaměstnání      počet bodů získaných v rozřazovacím testu
- typ kurzu, na který se chcete přihlásit (FCE, CAE)

… kdo bude vyučovat?
Na společná setkávání se těší vyučující:                             
Natalia Ostrowski – kurz CAE - natalia8850@gmail.com
Kamila Zásmětová – kurz FCE - kamila_zasmetova@yahoo.com
Frederick Douglas – speaking v kurzech CAE a FCE

 … proč navštěvovat kurz při VŠPJ?

 • výuka podle velmi relevantních materiálů
 • výuka vedená zkušenými vyučujícími, kteří mají možnost přípravu na zkoušky konzultovat přímo s vyučujícími British Council
 • efektivní využití času přímé výuky
 • Vaše písemné domácí úkoly budou opravovány systémem aplikovaným u zkoušek
 • spolupráce s proškoleným rodilým mluvčím a examinátory (opravy písemných úkolů, speaking)
 • možnost účastnit se 2x ročně zkoušek nanečisto zdarma

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz