Knihovna cizojazyčné literatury

Knihovna cizojazyčné literatury

V případě zájmu o výpůjčku z fondu Knihovny cizojazyčné literatury kontaktujte personál Ústřední knihovny v přízemí (číslo dveří 1N073, tel. 567 141 147, e-mail: knihovna@vspj.cz). Prostor Knihovny cizojazyčné literatury je možné zpřístupnit v provozních hodinách Ústřední knihovny po předchozí domluvě. Pokud to dovolí provozní situace v Ústřední knihovně, je zpřístupnění možné na vyžádání i bez předchozí domluvy.

e-mail: knihovna@vspj.cz
tel.: 567 141 150

Zaměstnanci
Mgr. Bc. Alena Šetková
e-mail: alena.setkova@vspj.cz

www stránky knihovny VŠPJ