British council
Publikováno: 25. 8. 2023 01:38
Autor: Bc. Šárka Venkrbcová

Zkoušky Cambridge Englis Qualificationsh

Tyto zkoušky jsou určeny všem, kteří se učí anglicky a jejichž mateřským jazykem není angličtina. Můžete si vybrat zkoušky z angličtiny všeobecné, obchodní, angličtiny pro studium či práci nebo angličtiny pro děti.

Zkoušky Cambridge English Qualifications patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti.

Certifikát má mezinárodně uznávanou platnost a lze jej dobře uplatnit při hledání zaměstnání nebo při přijímacích řízení u nás i v zahraničí. Příklady uplatnění v ČR naleznete zde, příklady uplatnění v dalších státech nejen v EU naleznete zde.

Bližší informace o tom, jak korespondují cambridgeské zkoušky ze všeobecné angličtiny se standardy Common European Framework naleznete zde.


CEF úroveň
Odpovídající
Cambridgeská zkouška
C2 – Mastery C2 Proficiency (CPE)
C1 – Effective operational proficiency C1 Advanced (CAE)
B2 – Vantage B2 First (FCE)
B1 – Threshold B1 Preliminary (PET)
A2 – Waystage A2 Key (KET)
A1 – Breakthrough

Podrobnější rozpis všech druhů zkoušek najdete v připojeném souboru ke stažení.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...