SOBOTNÍ KURZY PRO UČITELE ANGLICKÉHO JAZYKA A MILOVNÍKY ANGLIČTINY

s minimální jazykovou úrovní B2 podle SERR

  • připravila a vede Mgr. Natalia Ostrowski, M. A.

Natalia Ostrowski pracuje jako učitelka angličtiny,  metodička a zkoušející od roku 1996. Působila na Slovensku, v USA a v České Republice. Pracovala se studenty s různým kulturním a etnickým zázemím všech věkových skupin a znalostních úrovní. Její pedagogická praxe zahrnuje působení na středních školách na Slovensku a základních a vysokých školách v USA. V posledních letech vede přípravné kurzy pro složení cambridgeských zkoušek CAE a CPE ve Zkouškovém centru British Council při VŠPJ, kde rovněž vede seminář prezentačních dovedností, učí na gymnáziu a jazykových školách v Jihlavě. Získala ocenění Učitelka roku státu New Jersey za školní rok 2008-2009 a ocenění Škola roku v roce 2011. 

  • probíhají každou třetí sobotu v měsíci (eventuálně v jiných termínech podle požadavků účastníků) – začátek 20. 10. 2018
  • s hodinovou dotací 20 vyučovacích hodin
  • akreditované MŠMT jako kurzy pro DVPP – číslo akreditace: MŠMT-14887/2018-3-640
  • cena 4 400 Kč za kurz
  • bližší informace a přihlášky natalia8850@gmail.com

READING CLUB           8:30 – 10:00

Obsahovým cílem tohoto kurzu je vytvořit prostor a podmínky pro učitele angličtiny k aktivnímu používání anglického jazyka a seznámení se zajímavými literárními a filmovými díly nenásilnou a přirozenou formou dialogu a diskuse mezi účastníky kurzu, což ve spojení s anglickým jazykem jako komunikačním prostředkem vytváří efektivní kombinaci vzdělávacího procesu a používání jazyka v praxi. Dále si ke každé knize/filmu účastníci připraví aktivity pro své studenty/žáky a v průběhu následujícího měsíce je vyzkoušejí v praxi. Na dalším semináři se podělí o své zkušenosti s průběhem aktivit a s jejich didakticko-pedagogickým dopadem na žáky/studenty. Na konci kurzu budou veškeré aktivity a náměty na práci s literárním textem shromážděny, svázány do bulletinu a rozdány účastníkům jako pomůcka pro výuku.   

PEDAGOGY OF TEACHING LANGUAGE SKILLS           10:30 – 12:00

Obsahovým cílem tohoto kurzu je vytvořit pracovní fórum pro učitele angličtiny, které bude především sloužit jako platforma pro výměnu profesních zkušeností, společných aktivit a cvičení, týkajících se všech základních řečových dovedností. Účastníci budou mít vždy za úkol přípravu jedné aktivity k dané problematice a její předvedení na semináři formou krátké prezentace. Následně, po každém setkání, budou účastníci kurzu žádáni, aby použili získané materiály ve svém vyučovacím procesu a na následujícím semináři se podělili o své zkušenosti s realizací daných aktivit, případně s jejich úpravou pro danou věkovou a jazykovou úroveň svých žáků/studentů. Na konci kurzu budou veškeré aktivity a náměty na práci s literárním textem shromážděny, svázány do bulletinu a rozdány účastníkům jako pomůcka pro výuku. Aktivity se budou týkat všech řečových dovedností.