Zkoušky Cambridge Assessment English

Tyto zkoušky jsou určeny všem, kteří se učí anglicky a jejichž mateřským jazykem není angličtina. Můžete si vybrat zkoušky z angličtiny všeobecné, obchodní, angličtiny pro studium či práci nebo angličtiny pro děti.

Zkoušky Cambridge Assessment English patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti.

Certifikát má mezinárodně uznávanou platnost a lze jej dobře uplatnit při hledání zaměstnání nebo při přijímacích řízení u nás i v zahraničí. Příklady uplatnění v ČR, uplatnění dalších státech nejen v EU naleznete zde.

Od roku 2015 se částečně mění struktura zkoušek FCE a CAE. Popis těchto změn naleznete zde .

Jak korespondují cambridgeské zkoušky ze všeobecné angličtiny se standardy Common European Framework?


CEF úroveň
Odpovídající
Cambridgeská zkouška
C2 – Mastery CPE
C1 – Effective operational proficiency CAE
B2 – Vantage FCE
B1 – Threshold PET
A2 – Waystage KET
A1 – Breakthrough

Podrobnější rozpis všech druhů zkoušek najdete v připojeném souboru ke stažení.