Jak na to – od registrace po certifikát

Před registrací

 • Vyberte si zkoušku, na kterou se chcete zaregistrovat – výběr pečlivě zvažte.
 • Zjistěte si, kdy probíhá registrační období – většinou jsou to dva měsíce před datem konání zkoušky.
 • Z nabídky si vyberte místo, kde byste chtěli zkoušku konat (ne vždy musí být dostupná ve všech centrech).
 • Než se rozhodnete zaregistrovat se, věnujte pečlivou pozornost termínům zkoušek.
 • Většina zkoušek probíhá ve dvou dnech. Zveřejňovaná data se týkají písemné části zkoušky a není možné je měnit. Ústní část zkoušky probíhá ve stanoveném časovém období a termín vám bude určen později.  

Během registrace

 • Vyplňte ON-LINE přihlášku – dejte pozor na to, kdy končí řádné registrační období, po jeho skončení je nutné uhradit příplatek za pozdní registrace.
 • Pečlivě si prostudujte Podmínky registrace (Terms and Conditions).
 • Zjistěte si, jaké jsou možnosti úhrady poplatku za zkoušku a věnujte pozornost jeho včasnému uhrazení. Před uhrazením poplatku není registrace kompletní.
 • Úspěšná registrace proběhne tehdy, pokud je přihláška podána včas a stejně uhrazen i poplatek za zkoušku.

Před zkouškou

 • Zkontrolujte si, zda jste včas obdrželi potvrzení o registraci. Pokud jej neobdržíte, okamžitě nás informujte. Může se bohužel stát, že jste z důvodu problému v internetové komunikaci nebyli řádně zaregistrováni.
 • Pohlídejte si, abyste obdrželi rozpis zkoušky do určeného termínu (2 týdny před termínem zkoušky). Pokud se tak nestane, je vaší povinností nás na to okamžitě upozornit.
 • Pokud skládáte zkoušku mimo vaše bydliště, doporučujeme vám, abyste si předem zjistili přesné místo konání zkoušek a také to, jak se na něj dostanete.

Na zkoušce

 • Přijďte včas (30minut před zahájením zkoušky). Pozdní příchod může bohužel znamenat, že ke zkoušce nebudete připuštěni.
 • Novinka! Povinné fotografování ke cambridgeským zkouškám. V den zkoušky (písemné či ustní) budou všichni kandidáti skládající cambridgeskou zkoušku fotografováni. Toto nařízení bylo zavedeno z důvodu stále rostoucího počtu kandidátů používající cambridgeský certifikát pro imigrační či studijní účely. Registrací na zkoušku kandidát souhlasí s tímto procesem.
 • Nezapomeňte si s sebou přinést doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).
 • Podrobnější informace zde.

Po zkoušce

 • Pečlivě si založte dopis s informacemi o výsledcích online a certifikátech.
 • Výsledky zkoušek skládaných papírovou formou jsou k dispozici za 4 až 6 týdnů po vykonání zkoušky.
 • Uchazeči mají přímý přístup ke svým výsledkům prostřednictvím online servisu Cambridge English. Přihlašovací údaje jsou uvedeny v pozvánce na zkoušku (Confirmation of Entry). Taktéž jsou všichni účastníci zkoušky obesláni oznámením o zahájení zveřejnění výsledků.
 • Pokud zkoušku úspěšně složíte, váš certifikát bude zaslán příslušnému zkouškovému centru přibližně dva měsíce po zveřejnění výsledku. Rovněž obdržíte e-mail s informací, až bude váš certifikát připraven k vyzvednutí. Pokud si nemůžete certifikát vyzvednout osobně, můžete k tomu zplnomocnit jinou osobu - plná moc.
 • Certifikáty neposíláme poštou.