Jak se přihlásit

1/ Ujistěte se, že jste seznámeni se všemi důležitými informacemi o:
Jednotlivých typech a úrovních zkoušek
Termínech konání
Poplatcích za vykonání zkoušky
Termínu a podmínkách registrace
Možnostech přípravy na zkoušky

2/ Zvolte si typ a úroveň zkoušky, kterou chcete absolvovat
K dispozici jsou vzorové testy i testy z předchozích let, které Vám usnadní rozhodování. Doporučujeme Vám vyzkoušet si alespoň jeden test. Pro úspěšné složení většiny zkoušek je potřeba dosáhnout minimálně 60% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky dohromady (KET, PET a BEC Preliminary 70%).
Mějte však na paměti, že zkoušku budete skládat pod časovým tlakem; při procvičování testů je tedy třeba dosáhnout o něco vyšší úspěšnosti. 

3/ Jak se zaregistrovat

Jednotlivci  
Na zkoušky Cambridge English se můžete registrovat online do 10 zkouškových center po celé České republice. Při online registraci si nejprve vyberte z nabídky město a poté datum zkoušky. Před potvrzením registrace si přečtěte Podmínky (Terms and Conditions).
Registrace je platná, jakmile British Council obdrží vaši platbu. Platba musí být připsána na účet British Council nejpozději poslední den řádného registračního období. Po připsání platby obdržíte e-mailem automaticky potvrzení.

Instituce
Pro instituce, školy a firmy nabízíme možnost online registrace přes registrační portál. Instituce tak budou registrovat všechny kandidáty hromadně, na platbu bude vystavena faktura. Instituce jsou povinny seznámit své kandidáty s podmínkami registrace
Abyste získali přístup do registračního portálu, je potřeba zaslat email s kontaktními údaji (jméno a email osoby odpovědné za on-line registraci a fakturační údaje) na: pcp.registration@britishcouncil.cz
Jestliže uživatelský účet a přihlašovací údaje již máte, můžete se přihlásit do registračního portálu přes následující odkaz: http://esolb2b.britishcouncil.org/
Při registraci postupujte dle Průvodce online registrací pro instituce

4/ Zvolte si způsob, jakým budete hradit poplatek za zkoušku

  • Platba online: během registrace online můžete zaplatit kartou. V případě že platba kartou nebude úspěšná, jsou zde dva důvody: 
    Karta nemá povolení pro nákup na internetu.
    Karta nemá povolení pro nákup do zahraničí, účet je v Londýně. Poplatky jdou za British Council.
  • Bankovní převod:

Adresa majitele účtu: British Council, Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1
Č. účtu příjemce
2048040318/2600    
Var
. symbol: podle centra, kde chcete zkoušku skládat – Jihlava 9018
Specifický symbol: Vaše datum narození ve formátu ddmmrrrr
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno kandidáta a název zkoušky.

PLATBA MUSÍ BÝT PŘIPSANÁ NA ÚČET NEJPOZDĚJI V POSLEDNÍ DEN REGISTRACÍ, A PROTO VÁM DOPORUČUJEME PROVÉST PLATBU ALESPOŇ 3 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM.